top of page
Blackoak Transactional Competition
2020

Champion

Austen Lim

Tan Yi Liang

Perl Choo

Ngai Hei Yee

Nicole Tan Yi Lian (Best Negotiator)

bottom of page