top of page
International Negotiation Competition

2019

Champions

Levin Lin 

Pah Wye Yan Kimberley  

2018

Second

Janessa Sit Mei Hui 
Cheng Le En Leanne 

 

2017

Fourth

Abhinav Ratan Mohan
Tan Han Feng, Chester Matthias

2016

Second

Too Fang Yi

Manek Minhas

IVNLS Negotiation, Mediation & Client Counselling Competition 

2019

Abel George
Lai Shueh Chien
Utsav Ratshit

2018

Lee Shao Xun
Ahvineesh Nanoo
Samuel Wittberger

IBA-VIAC Vienna Mediation & Negotiation Competition

2019

Tan Pei Han
Eu Shae Yenne

2016

Esther Candice Lim Yanqing
Choong Jia Shun
Wesley Aw Ming Xuan

 


V NLS Negotiation, Mediation and Client Consulting Competition

2019

Runners-Up

Utsav Rakshit 

Lai Shueh Chien 

Abel George 

Asia-Pacific Commercial Mediation Competition

2017

Champions

Mark Lim Wei Shen

Leanne Cheng Le En

Liu Siew Rong
Cheah Wenjie

International Criminal Court Moot Court Competition

2019

Daryl Tan

Samuel Tay Chin Keat 

Muhd Nur Hidayat Bin Amir

Ahvineesh Nanoo

2017

Chan Jie Ying Jean

Nicholas Kam Xuan Wei

Phoebe Leau

Samyata Ravindran 

2016

Internation Semi-Finalists

Chee Jia Wei Nicole

Chuang Peng Yao Adwyn

Ho Jun Yee Lester

Audie Wong Cheng Siew

Yap Yingzhi Gideon (Best Oralist, Best Victim Representative)

Lex Infinitum

2019

Jerald Tan 

Lee Zhicong

Abigial Wong

2017

Lee Yew Boon

Joshua Woo Tsung-Ken

Kok Chun Hou 

bottom of page